Credydau

Cyfarwyddwr Creadigol

Nigel Jamieson

 

Dylunydd Cynhyrchu

Dan Potra

 

Cyfarwyddwr Symud Torfol

Jeanefer Jean-Charles

 

Goruchwyliwr Cerddoriaeth

David Mahoney

 

Cyfarwyddwr Cyfranogiad

John Norton

 

Cyfarwyddwr Cyswllt

Mathilde López

 

Cyfarwyddwr Cyswllt

Lina Johansson

 

Cyfansoddiad Gwreiddiol

Patrick Dineen

 

Cerddoriaeth a Geiriau Gwreiddiol

Daf James

 

Dylunydd Sain

Mike Beer

 

Dylunwyr Taflunio

Rob & Matt Vale

Illuminos

 

Dylunydd Digidol, The Bulletin

Matt Wright 

 

Cynhyrchydd Cyswllt

Sarah Cole

 

Rheolwr Cynhyrchu

Jacob Gough

 

Cydlynydd Cynhyrchu

Jenny Skivens

 

Rheolwr Cynhyrchu Cynorthwyol

Dyfan Rhys

 

Dylunydd Golau

Ceri James

 

Dylunydd Cynorthwyol

Saz Moir

 

Goruchwyliwr Gwisgoedd

Llinos Griffiths

 

Cynorthwyydd i’r Cyfarwyddwr Symud Torfol

Chloe Loftus

 

Cynorthwyydd i’r Cyfarwyddwr Symud Torfol

Natasha Khamjani

 

Cyfarwyddwr Cynorthwyol

Jac Moore and Charlotte Lewis

 

Cyfarwyddwr Cynorthwyol - Cynorthwydd i'r Cynhyrchydd Cyswllt

Megan Hastings

 

Prif Luniwr Gwisgoedd

Amy Barrett

 

Llunwyr Gwisgoedd a Gwisgwyr

Louise Edmunds

Angharad Spencer

Ellie Birch

 

Cynorthwywyr Gwisgoedd a Gwisgwyr

Nargis Ahmed

Jess Alloway

Rhydell Bennett

Becky Ellard

Bonnie Howell

Katherine Keeble-Buckle

Tamara Lyons

Georgia Morgan

Amelia Roberts

Bryony Taylor

Korrie Waldie

Edwina Williams-Jones

Helen Spark

Georgina Illingworth

Lucy Fowler

Deryn Tudor

Emily Monk

Alice Morris

 

Crëwr Arbennig - Gweu

Meryl Herbert

 

Lluniwr Pypedau/Lluniwr Gwisgoedd

Anna Kelsey

 

Llunwyr Pypedau (Coleg Brenhinol Cerdd a Drama Cymru)

Ruth Chadwick

James Horne

Olivia Racionzer

Hannah Bradbeer

Aleksandra Carlyon

Isabel Bristow

Katie Hart

Aled Williams

 

Llunwyr Pypedau a Phypedwyr (Coleg y Drindod)

Joe Jones

Bethany Jones

Ben Males

Alice Walker

 

Llunwyr Mygydau a Goruchwyliwr Pypedau

Laura Martin

 

Goruchwylwyr Llunio’r Pypedau

Jess Jones, Dave Atkinson

 

Tîm Gosod y Cynllun

Cordi Ashwell

 

Peintwyr

Rosie Motion & staff yn CTS

 

Awdur, The Bulletin

Mark Williams

 

Cynllun Gwefan, The Bulletin

Proper Design

 

Rheolwr Blaen y Tŷ

Auriel Martin

 

Rheolwr Llwyfan y Cwmni 

Alison Palmer

 

Rheolwyr Llwyfan 

Lisa Hall

Fiona Curtis

Hannah Bunten

 

Galwyr y Sioe

Gemma Thomas a Matt Jones

 

Rheolwr Llwyfan Cynorthwyol

Suneeda Maruthiyil

 

Rheolwyr Llwyfan ar brofiad gwaith

Caitlin Gerry

Katie King

Hadley Taylor

Kielan Yates

Dunyasha Barrow

Rebecca Moore

 

Criw

Jim Elvey

Scott Travers

Meilir Evans

Tom Reilly

Giles Parbery

Rhys Hedd-Pugh

Gareth Brierly

Liam James

Robert Condick

Lewis Gwyther

Sam Jones

Ellis Griffiths

Dan Gweithdy

 

Criw Peach 

Fizz Events

Amy Garstrang

Ian Buchanan

Rowan Talbot

 

Cyfarwyddwr Sgrin

Med Parri

 

Cyfarwyddwr Sgrin Cynorthwyol

Dan Edward-Phillips

 

Staff Camera 

West Ent

 

Rheolwr Marchnata a Chyfathrebu’r Prosiect

Sarah Vining 

 

Cydlynydd Darlleniadau

Henry Widdicombe

 

Cynorthwydd Darlleniadau

Poppy Sturgess

 

Cynorthwydd Dylunio Darlleniadau 

Kitty Callister

 

Staff Darlleniadau

Louise Rouse

Samantha Bull

Sam Harding

George Goding

Catrin Jones

Huw Russell

Kristen Rhodes

Janine Timperley

Emmy Seal

Rosa Bickerton

Luned G Evans

 

Staff Digwyddiad

Di Ford

Connor Allen

Maeve Scullion

Gethin Evans

Bob Holley

 

Beirniad y Picnic 

Rebecca Murphy Lyne-Pirkis

 

Band y Twmpath

Allan yn y Fan

 

Rheolwyr Safle Lleoliadau 

Matt Davies

Andy Thomas

Ange John 

 

Y Tîm Sain 

Lewis Jones

Dan Macintosh

Jon Cox

Ian Barnard

Dan Hunt

Richard Gilbert

Simon Smith

Ben Vickers

 

Y Tîm Goleuo

Molly Turtle

Joshua Kroon

 

Swyddog Iechyd a Diogelwch 

Gareth Owen

 

Castio’r plant 

Shelley Norton

Rheoli ac Ysgol Lwyfan Shelley Norton 

 

Cydlynydd Castio

Heather Jones

 

Cynorthwywyr Castio

Ben Tinniswood and Rachel Brown

 

CAST

Chef Bwrdd y Wledd 

Indra J Adler

 

Ffermwr

Hazel Anderson

 

Pennaeth Gweinyddiaeth y Rhagfynegadwy

Sarah Bawler


Mr Fox (beic un olwyn)

Simon Berry

 

Mr Fox (Y wifren uchel)

Chris Bullzini

Danny

Joe Coward

 

Mr Fox (parkour)

Andrew Cronin

 

Y Dyn Busnes Wyneb i Waered

Augusts Dakteris

 

Gohebydd Newyddion

Andrea Edwards

 

Chef Bwrdd y Wledd

Marco Fiera

 

Archwiliwr Pegwn y Gogledd

Leon Finnan

 

Mrs Fox

Carlyne Gibb

 

Chef Bwrdd y Wledd 

Sam Goodburn

 

Is-ysgrifennydd, Y Weinyddiaeth

Polly Kilpatrick

 

Georgina

Roanna Lewis

 

Cricket

Phil Mackenzie

 

Darllenydd

Bevin Magama

 

Mr Fox (Awyryddwr)

Eric McGill

 

Ladybird

Maddie McGowan

 

Miss Fox

Laura Moy

 

Megan

Lauren Price

 

Mr Mole

Sion Pritchard

 

Archwiliwr Pegwn y Gogledd

Winston Pyke

 

George

Dean Rehman

 

Y Dyn Busnes Wyneb i Waered

Simone Riccio

 

Mr Fox (Beic un olwyn)

Mike Taylor

 

Mr Fox (Cyd-bwyso llaw)

Jaakko Tenhunen

 

Spider

Laura Tipper

 

James

Lloyd Williams

 

Mr Hazel

Thaer Al-Shayei

 

Syrcas Stryd

Organised Kaos

 

Mr and Mrs Trump

Gareth Potter & Carrie Munn, La La La Productions

 

Head Witch

Robbie Bowman, La La La Productions

 

Cyfarwyddwyd gan 

Cler Stephens & Glyn Morgan, La La La Productions

 

Trefniant y gerddoriaeth 

Jeff Howard

 

Pianyddion ymarferion

Nathan Jones

Gareth Llŷr Simon

Rhiannon Pritchard

 

Cydlynydd y Côr Torfol

Sue Ellar

 

Ymarferion y Côr a darnau lleisiol ychwanegol

Elin Clwyd

Jacs Hill

David Fortey

Niall Allan

Paul Rothwell

Craig Yates

Huw Euron

Stephen Hamnett

 

Recordiad o’r Côr

Côr Caerdydd & Tŷ Cerdd

 

Canwr Gwadd

Sophie Evans

 

DJ

Dafydd Griffiths

 

Adran offerynnau pres

Wonderbrass

 

Llinynnau

Lydia Marshall quartet

 

Band Gorymdeithiol

Symphonic Brass Wales

Samba Gales

 

Cerddorfa Bres

Melingriffith Band

 

Gwasanaeth Cerddoriaeth Ieuenctid

CCVG

 

Côr Ieuenctid

Only Kids Aloud

 

Y TÎM CYFRANOGI

Gweithdai E Parrots 

Paul Granjon, Heledd Watkins

 

Gweithdai Dream Jar a Ffesant 

Ruth Stringer, Zepur Agopyan


DARLLENWYR Y SUL


Huw Stephens

Gill Wright

James Acaster

Manjinder Virk

Lindsey Russell

Sue Charles

Naomi Wilkinson

Michael Pennington

Nisha Nayer

Dan Glyn

Gemma Whelan

Leah Boleto

Johnny Ball

Rebecca John

Floella Benjamin

Ricky Boleto

Adrian Chiles

Eleri Sion

Charlotte Richie

Cath Ayres

 

Gwarchodwyr

Gail Williams

Debbie Walsh

Lindsey Allen

Andy Caress

Lynne Moore

Peter Sterry

Hannah Moore

Ceri Wheatley

 

Darparwyr Mynediad

Simon Clode, Georgina Ford, Erica James, Alastair Sill, Rachel Williams

 

Rheolwyr y Dyrfa

Showsec International

 

Partneiriad

Heddlu De Cymru

Cyngor Dinas Caerdydd

Gwasanaeth Tân ac Achub

Castell Caerdydd

Amgueddfa Cymru - National Museum Wales

 

CYFLENWYR

Riverlea Tractors

Eve Trakway

St John's Ambulance

A1 Toilets

NoFit State Circus

ARB Site Crew

11th Hour Events

Gibbons

Neal Fletcher

Streamline

Hoffi Branding and Web Design

Ted Hopkins

Dream Engine

HE Hire Plant Hire

Cardiff Theatrical Services

ESG Staging

Stage Sound Services

Cardiff Scaffolding

Stage Lighting Services

Height for Hire

Lloyd and Seeber Design

Tiger Bay Crew

Ibex Technical Access

Rock City

Event Wizards

Generation Hire

Production 78

Nationwide Access

Celtic crew

BPM SFX

Instadia

High Performance Rigging

Megaflatables

Machinery Movements

Air Ads

NRB Communications

Confetti Magic

 

FFOTOGRAFFIAETH

Craig Kirkwood

Crown Copyright

Dan Green

Geoff Caddick / PA Wire

Hide the Shark

Resource Group

Richard Swingler

Diolch I

I’r gwirfoddolwyr a’r cyfranogwyr lu a roddodd eu hamser i fod yn rhan o’r sioe.

I fyfyrwyr a staff Coleg Caerdydd a’r Fro, Coleg Pen-y-Bont ar Ogwr a Choleg Brenhinol Cerdd a Drama Cymru

Asiantaeth Cynulleidfaoedd a’r tîm gwerthuso
Bakehouse Productions
Barnz Munn
Canolfan Siopa Dewi Sant Caerdydd  a St David's Shopping Centre & Land Securitie
CCYC
Coleg Brenhinol Cerdd a Drama Cymru
Eglwys St John's Church
Gwesty’r Angel
Holl leoliadau’r darlleniadau
House of Bestival
Llyfrgelloedd Caerdydd
Matt & Jani, Voidshift
Stadiwm Principality
William Power
Opera Cenedlaethol Cymru
Neuadd Dewi Sant
Orchard Media
Slung Low
Stiwardiaid o Stadiymau Principality a SWALEC
Staff Gleision Caerdydd
Staff Stadiwm SWALEC
Ysgol Uwchradd Fitzalan
Ivan Chandler
Paul Evans
Chris Fitz
Prif Weinidog Cymru - Carwyn Jones
George Orange
Ysgrifennydd y Cabinet dros yr Economi ac Is-strwythur - Ken Skates
Kevin Smith
Arglwydd Faer Caerdydd – y Cynghorydd Monica Walsh
Julie Wigs
Eirian Williams